1. Головна
 2. /
 3. Власні друковані роботи

Власні друковані роботи

2020-2021 н.р.

1. Дзиговська К.Л. Синтез біциклічних речовин та дослідження їх рістрегулюючої активності:Збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей LII Міжнародної науково-практивної інтернет-конференції “Осінні наукові читання” – м.Дніпро, 25.09.2020.-Ч.3, 68 с.

2. Деменська В.В. Профілактика аутоагресивної поведінки в підлітковому віці. Таврійський вісник освіти, 2020 – № 44, с.232-244

3. Третьякова С.О. Формування критичного мислення серез впровадження інноваційних технологій на уроках біології. – Збірник методологічних та дидактичних авторських розробок учасниківВсеукраїнського семінару-практикуму для обласних методичних об’єднань біологічного напрямку з теми “Сучасні методи навчання у процесі викладання біології”. – Київ, 2021

2019-2020 н.р.

1. Данилець О.В. Формування цифрової компетентності педагога в умовах нової української школи: Збірник наукових праць /під заг.ред.д.пед.н., проф.Нагрибельної І.А.-Херсон:ФОП Вишемирський В.С.,2020.

2. Огурцова С.О. Деякі аспекти управлінської діяльності НУШ: Збірник наукових праць /під заг.ред.д.пед.н., проф.Нагрибельної І.А.-Херсон:ФОП Вишемирський В.С.,2020.

3. Соцька М.В. Підвищення ефективності навчання медіаторів: Збірка статтей «5 років діалогу і 25 років медіації в Україні: від протистояння до порозуміння» [редактори-укладачі: А. Гусєв, К.Гусєва, Г.Похмєлкіна. За заг.ред. І.Терещенко]-К.:ВАІТЕ, 2019.-340 с.: іл..-англ., рос., укр.

2018-2019 н.р.

1. Шевченко Т.В. Дослідження екзопланет у найближчих зір/ Магістерські студії. Альманах. Вип.18(2). Херсон. ХДУ, 2018 – 826 с.

2. Огурцова С.О. Лінгвістичні засади розвитку фонематичного слуху на уроках української мови  в умовах нової української школи: зб.наук.праць/під заг.ред. д.пед.н., доц. Нагрибельної І.А.-Херсон: ФОП Вишемирський  В.С., 2019. – 392 с. 

3. Пермінова М.О. Особливості метафоризації часу у сучасних англомовних кінофільмах

2017-2018 н.р.

1. Данилець О.В. Створення єдиного   інформаційного середовища природничо-математичних предметів для основної  школи/ Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання: методичні рекомендації / за заг. ред. Л.Л.Ляхоцької; ДВНЗ “Університет менедж. освіти”.- К., 2017. – 196 с.

2.  Хамзаєва В.М. Управління розвитком особистості учнів закладів загальної середньої освіти засобами фізичної культури (Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління закладами освіти», 05 грудня 2017 року, Херсон, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)

3. Данилець О.В. STEМ-освіта як сучасний напрям інноваційного розвитку / Молодь у світі сучасних технологій за тематикою: Інформаційні технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Херсон 1-2, червня 2018 р.) / за заг. ред. Г.О. Райко. – Херсон, ФОП Вишемирський В. С., 2018. – 260 с. 

4. Огурцова С.О. “Методика реалізації укранознавчого компоненту на уроках укранської мови та літературного читання” / Лінгводидактична підготовка сучасного вчителя початкової школи: Зб.наук.праць/ під заг.ред. д.пед.н., доц. Нагрибельної І.А.-Херсон: ФОП Вишемирський  В.С., 2018. – 340 с. 

5. Ярошович Н.В. “Шляхи удосканалення каліграфічного письма майбутніх фахівців початково школи”/ Лінгводидактична підготовка сучасного вчителя початкової школи: Зб.наук.праць/ під заг.ред. д.пед.н., доц. Нагрибельної І.А.-Херсон: ФОП Вишемирський  В.С., 2018. – 340 с. 

6. Ферчук Т.В. Наукові засади проблеми професійного компетентності майбутніх учителів початкової школи/ Лінгводидактична підготовка сучасного вчителя початкової школи: Зб.наук.праць/ під заг.ред. д.пед.н., доц. Нагрибельної І.А.-Херсон: ФОП Вишемирський  В.С., 2018. – 340 с. 

2016-2017 н.р.

 1. Огурцова С.О. “Школярі з тяжкими порушеннями мовлення та сучасні підходи щодо роботи з ними в умовах спеціальних класів загальноосвітніх шкіл” (газета освітян Херсонщини “Джерела” № 21-22 (411) 20.12.2016 р)
 2. Данилець О.В. Використання сучасних інформаційних технологій навчання в дистанційный освіті. (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти», 28 жовтня 2016 року, Херсон, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)
 3. Галкун Т.М. “Управління загальноосвітнім навчальним закладом: вимоги до керівника” (Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти», 18 листопада 2016 року, Херсон, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)
 4. Антонюк М.С. Дидактичні матеріали до курсу “Українознавство” 2 клас / за заг.ред. Т.В.Комінарець – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2016 р.)
 5. Драган О.В. Дидактичні матеріали до курсу “Українознавство” 2 клас / за заг.ред. Т.В.Комінарець – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2016 р.)
 6. Галкун Т.М. “Особливості управління загальноосвітнім навчальним закладом” (Збірник статтей аспірантів та магістрантів “Науковий пошук”, 2016, Херсон, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)
 7. Галкун Т.М. “Методологія та організація наукового дослідження” Таврійський вісник освіти, 2017, № 1
 8. Галкун Т.М., Данилець О.В., Хамзаєва В.М. “З ювілеєм, рідна школо” /Управління школою № 31-33, листопад 2016, с. 28-32. – Вид.група “Основа”, 2016.
 9. Галкун Т.М., Данилець О.В., Хамзаєва В.М. “З ювілеєм, рідна школо” (“Рідній школі – 50!/уклад. Т.М.Галкун, С.О.Огурцова, К.Ю.Голобородько. – Харків-Херсон: Вид.група “Основа”, 2016.)
 10. Хамзаєва В.М., Астрашевська Т.Л. “Формування мовної особистості як один із чинників комплексного виховання школярів” (“Рідній школі – 50!/уклад. Т.М.Галкун, С.О.Огурцова, К.Ю.Голобородько. – Харків-Херсон: Вид.група “Основа”, 2016.)
 11. Хамзаєва В.М. “Профільна освіта – майбутнє держави” (“Рідній школі – 50!/уклад. Т.М.Галкун, С.О.Огурцова, К.Ю.Голобородько. – Харків-Херсон: Вид.група “Основа”, 2016.)
 12. Нікітіна Л.В. “Уклонимося великим тим рокам…” (Про роботу  шкільного музею Бойової слави) (“Рідній школі – 50!/уклад. Т.М.Галкун, С.О.Огурцова, К.Ю.Голобородько. – Харків-Херсон: Вид.група “Основа”, 2016.)
 13. Глибіна-Буравцева З.В. «»Використання методу колажування під час вивчення англійської мови в молодшій школі. – Таврійський вісник, 2016
 14. Завальна С.В. «Формування читацької компетентності молодших школярів». – (Матеріали обласної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2016 року, Херсон, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)
 15.  Данилець О.В «Формування самоосвітньої компетентності» /Молодь у світі сучасних технологій: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.-Херсон: ХНТУ.- 2017р.) – Херсонський національний технічний університет. – Херсон, 1-2 червня, 2017))

2015-2016 н.р.

 1.  ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ. Науково-практична інтернет-конференція «Економічна кібернетика:теорія, практика та напрямки розвитку». Одеський національний  політехнічний університет, 29-30 жовтня 2015), – Одеса: ОНПУ, 2015 – 116 с. УДК 657 (075.8): 339.486.4  (О.В.Данилець)
 2. Використання сучасних інформаційних технологій в дистанційній освіті. Молодь  у   світі  сучасних   технологій  за  тематикою: Методологічні аспекти управління проектами розвитку регіону // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Херсон 2-3, червня 2016 р.) / за заг. ред. Н.А. Соколової. Херсонський національний технічний університет.  – Херсон: ПП Вишемирський В. С.,  2016.– 259 с. (О.В.Данилець)
 3. Галкун Т.М. «Деякі аспекти розвитку педагогічного персоналу в системі сучасного освітнього менеджменту». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація в управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту», 2016 р.;
 4. Огурцова С.О. «Розвиток мовленнєвих компетентностей молодших школярів на уроках української мови» 36 наукових праць ХДУ, 2016 р.
 5.  Олійник Н.В. Практичне заняття (правознавство 10 клас) – Джерела № 20 (410) 30.11.2016

2014-2015 н.р.

 1. Принципи створення навчальних педагогічних програмних засобів (Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь у світі сучасних технологій» за тематикою: «Управління проектами розвитку регіону» 4-5 червня 2015 року УДК 330.46:519.87) (О.В.Данилець)
 2. Й.К Пачоський – видатний дослідник Таврійського краю. (Матеріали V обласних крєзнавчих читань, 27 січня 2015 року) (Калінінська Н.М.)

2013-2014 н.р.

 1. “Класифікація та проектування сучасних електронних педагогічних засобів” Таврійський вісник освіти, 2013  № 44, с.55-60 (О.В.Данилець)
 2. Педагогическое проектирование в образовательной деятельности (Вісник № 1 (48) Херсонського національного технічного університету, Херсон, 2014) (О.В.Данилець)
 3.  Эффективное управление процессом обучения при использовании информационных  технологий обучения (Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь у світі суасних технологій» за тематикою «Теоретико-методологічні на науково-практичні засади управління проектами підвищення конкурентноспроможності територій» 5-6 червня 2014 року, Херсон УДК: 316.6:331) (О.В.Данилець)
 4. Управление познавательной деятельностью учащихся при использовании информационных технологий обучения (Матеріали міжнародної науково-тенхнічної конференції, Миколаїв, НУК, 2014 (УДК: 316.6:331) (О.В.Данилець)
 5. Неформальні молодіжні об’єднання (Соціальний педагог.-№ 3,, березень 2014, с.42-44 – Шкільний світ. – За сприянням Національної академії педагогічних наук України) (Деменська В.В.)
 6. Подолання психологічних бар’єрів привпровадженні інновацій у навчальних закладах. – Таврійський вісник освіти.-№ 3, 2013,  264-267 (Соцька М.В.)
 7. Використання краєзнавчої роботи для формування історичних компетентностей учнів( Таврійський вісник освіти.-№ 3, 2013,  15315 (Олійник Н.В.)

2009-2010 н.р.

       1. “Книга – духовна і матеріальна цінність” Видавництво “Освіта” (Л.Г.Бурячок)

       2. “Її думка не знала спокою ні в житті, ні на сцені” до ювілею актриси Зіньковецької. Видавництво “Освіта”(Л.Г.Бурячок)

2008-2009 н.р.

 1. Електронний підручник з математики (Т.М.Галкун)
 2. Дидактичний матеріал до 275 річчя від дня народження О.В.Суворова, російського полководця, військового теоретика, життя якого пов’язано з Херсоном. Видавництво “Освіта”(Л.Г.Бурячок)

Людям із порушенням зору